English | Afrikaans

Fotos

Van die fotos is van die Drakenstein Heemkring, Paarl se Gribble Versameling www.drakensteinheemkring.co.za.